دستگاه چرخ ستون دو برابر تایوان

تردمیل باشگاهی با قدرت موتور 4 اسب بخار - هایپر جیم

بنابراین در هنگام خرید باید به قدرت موتور دستگاه توجه شود.در زیر شما می توانید تردمیل هایی با قدرت موتور 4 اسب بخار را مشاهده نمایید و ویژگی و مشخصات آن را مطالعه...

چت آنلاین

done (0.795 s) fas pes

دو دستگاه قانون گذاری به نام‌های ولسی جرگه ( پارلمان ) و مشرانو جرگه ( مجلس سنا ) وجود دارد. ...... ریو یک خودرو سواری، محصول شرکت کیا موتورز کره جنوبی است. fas pes ده سال، .... نتیجهٔ فعالیت طراح، مدل‌ها ی دقیقی از چرخ دنده‌های درگیر برای عملیات بعدی از ...... هر كدام از این ستونها 50 متر بلندی دارند كه تقریبا برابر با یك ساختمان 17...

چت آنلاین

تردمیل باشگاهی با قدرت موتور 4 اسب بخار - هایپر جیم

بنابراین در هنگام خرید باید به قدرت موتور دستگاه توجه شود.در زیر شما می توانید تردمیل هایی با قدرت موتور 4 اسب بخار را مشاهده نمایید و ویژگی و مشخصات آن را مطالعه...

چت آنلاین

توتال کور Total Core جدید پلاس درجه ۱ تایوان با کاملترین تجهیزات و ...

این محصول با دو کیفیت در بازار موجود است و فروشگاه اینترنتی تی وی مارکت با ... اندام و عضلانی شدن شکم و پهلوها می باشد را بدون فشار آوردن به ستون فقرات و عضلات ... 3- کیفیت چرخ های دستگاه اصلی از جنس بسیار عالی بوده و درون آنها بلبرینگ به .... دو لایه آهن زیر این قسمت به کار رفته که مقاومت صندلی چندین برابر شده است .

چت آنلاین

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. /8. 96. درﺻﺪ اﺳﺖ ..... ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازي و ﻓﺎﺻﻠﻪ دو دورﺑﯿﻦ از ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. E. ﺑﺎﺷﺪ. ...... ﺑﺎﻻي آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮخ اﺷﺎره ﮐـﺮد، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. روش .... ﻋﻤﻖ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ دورﺑـﯿﻦ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ و ...... ﺗـﺎ. 2000. وات ﺑــﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ (ﻣــﺪل. TES 1333. ﺳــﺎﺧﺖ ﺷــﺮﮐﺖ. TES. ﺗﺎﯾﻮان) اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ...... اﻋﺪادي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. دار. ﯽﻣ.

چت آنلاین

لوازم تعمیرگاهی در اصفهان

لوازم تعمیرگاهی در اصفهان ، دستگاه دیاگ و تجهیزات تعمیرگاهی خودرو و دستگاه بالانس ... فروش جک دو ستون فروش جک قیچی دوبل فروش جک قیچی پرتاب Sale of Jack ... انواع لاستیک درآر و دستگاه بالانس چرخ و لاستیک درآر ماشین سنگین و دستگاه های ... کاربردی آسان و سریع * طراحی ارگونومیک و سبک ساخت کشور تایوان فروشگاه.

چت آنلاین

تزریق پلاستیک چیست؟ راهنمای شروع تزریق پلاستیک | مدرسه ...

... ساخته شده اند: از قطعات خودرو و محفظه دستگاه های الکترونیکی گرفته تا لوازم آشپزخانه. .... قطعات تزریق پلاستیک دو طرف دارند: ساید A که مقابل حفره است (نیمه جلویی قالب) و ساید B که مقابل ... قسمت B معمولا شامل المان های سازی ای و پنهان قطعه (مثل ستون ها و…) .... مقاومت بالا در برابر ضربه; مقاومت گرمایی بالا; مستعد ترک خوردگی.

چت آنلاین

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

ارزيابی لرزه ای ساختمان های فوالدی با مهاربندی براساس سطح عملکرد، در برابر زلزله ... مهندس ليال پهلوان زادهآيا خبر مزايده ی فروش ستون های كارخانه ی اتحاد شهرضای ...... وجود دارد که سه دستگاه در هستهی مرکزی و دو دستگاه ...... تایوان، کره جنوبي، استرالیا، اسرائیل و روسیه در رقابتي ...... آن جا به وسیله ی دو محور چرخ گوشتي ورز داده مي شود.

چت آنلاین

Untitled - دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت

دســتگاه هــای اجرایــی و مؤسســات و نهــاد هــای عمومــی غیــر ..... دیســكی تشــبیه کــرد کــه روی هــم قــرار گرفتــه و ســتون هایی را ... چیـن یكـی از بزرگتریـن بـازار جهانـی بـرای فتوولتائیـک و انـرژی ..... طراحــی در برابــر تخریــب پیش رونــده می باشــد و شــامل هــر دو ...... معـادل چـرخ کامیـون می باشـند و دیگـری اسـتفاده از بـار متمرکـز.

چت آنلاین

Ceramic World Review Persian 27/2017 by Tile Edizioni -

11 ژوئن 2017 ... با توجه به نیاز به مقاوم سازی در برابر زمین لرزه %50 به بودجه سهام ساختمان افزوده خواهد شد . .... در دوره قبل ، شرکت‌های مختلفی از کشورهای ایتالیا ، چین ، امارات ، آلمان‪‬ ... از سوی دیگر ، اعتما ِد هر دو نوع مشتریان جدید و دراز مدت را در بخش ..... می‌باشد که وقتی در اوایل 2017 هزارمین دستگاه گونیا کننده را که در...

چت آنلاین

• چینـی بهداشتـی • مـواد اولیــه گزارش جهانی صادرات و واردات چینی بهد

اسکاندیناوی و ژاپن: .... این در کنار این موضوع، طی دو سال اخیر حدود 13 واحد به حالت .... جهانی دستگاه و ماشین آالت برای ... دادند غرفه هایی با ستون های بلند ..... محیط زیست در برابر آیندگان، را شامل می گردد. ..... چین اولین صادرکننده چینی بهداشتی در جهان با صادراتی معادل 149.000 ...... استوانه آسیاب روی چرخ ها و ریل هائی سوار شده است تا.

چت آنلاین

دریافت این شماره

1 فوریه 2017 ... اگر خطاي واقعي كمتر از دو برابر "نسبتاً خوب" • رتبه بندي. خطاي مجاز باشد. ..... و صــادرات بايســتي در نظــر داشــت كــه كشــورهاي چيــن،. روســيه، .... پايــه ســنگ آهــن ســتون اصلــی توليــد فــوالد دنيــا محســوب. می شــود. ...... دستگاه های نورد معمولی امكان پذير است. ..... باندل هاي قلع زدائي شده، باندل#چرخ قطار، باندل هاي 2.

چت آنلاین

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

4 مه 2017 ... ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 5±. 90. ﻠﻣﯿ. ﯽ. ﻣﺘﺮ .ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﻄﺮ ﻣﯿﻮه در راﺳﺘﺎي اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي (وﻗﺘﯽ ﺗﺎج ﻣﯿﻮه ... ﺎزﯿ. ﺗﻮﺳﻂ ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر. ﯿﭘ. ﺴﺘﻮﻧ. ﯽ. دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ. يا. (. Stinhoj 500L ... ﭼـﺮﺧ. ﺶ. ﯾ. ﮑﻨﻮاﺧـﺖ. ﻧـﺎزل. ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ. ﯾـ. ﮏ. ﻣﻮﺗـﻮر. اﻟﮑﺘﺮ. ﮑﯾ. ﯽ. 12. وﻟﺖ. DC ...... ﭼﯿﻦ وارد ﻣﯽ.

چت آنلاین

نسخه هیبریدی ب ام و X5 جدید رونمایی شد؛ شاسی بلندی با مصرف تنها ...

18 ژوئن 2017 ... ... پیشرانه به رقم 394 اسب بخار می رسد، گشتاور کلی آن هم برابر با 600 ... سیستم xDrive تمامی چرخ ها نیروی تولید شده توسط پیشرانه را دریافت...

چت آنلاین

اسب سرخ سرگردان - خودرونویس

7 نوامبر 2018 ... نخستین گام عظیم خودرو برای مستقل شدن، شراکت با هاوال چین بود. ... رسمی برای این خودرو‌ها برگزار نکرده است و طبق آمار در مجموع 100 دستگاه از دو مدل ... مهم‌ترین مشخصه ظاهری X5 در نمای جانبی، طراحی خاص ستون C است که به ... است که در خودرو‌های با دو برابر قیمت آن هم، مشابه آن‌ها به ندرت یافت می‌شوند. ... خودرو شش چرخ...

چت آنلاین

دوچرخه ثابت ساخت چین | دوچرخه ثابت | دوچرخه ثابت چینی | خرید دوچرخه ...

دوچرخه ثابت ساخت چین. دوچرخه ثابت. >> دوچرخه ثابت چین. کشور چین هم همانند تایوان یکی از کشورهای شرقی آسیا می باشد که در زمینه طراحی و تولید تجهیزات ورزشی...

چت آنلاین

خراسان | شماره :19958 | تاریخ 1397/8/19

10 نوامبر 2018 ... نزاع شهر و روستا در آمریکا · سرعت عمل جالب برخی دستگاه ها در پاسخ به نامه فوری دولت · «اصلاح نظام بانکی»، نقطه سرخط ! هرکه می خواهد الگو باشد...

چت آنلاین

بررسی تخصصی | HTC U Ultra – آینه‌ای پیش روی شما | mobile.ir ...

17 آوريل 2017 ... شرکت تایوانی HTC پس از روزهای رویایی معرفی نسل اول و دوم پرچمداران .... دکمه سوئیچ بین دو دوربین در زیر ستون سمت راست قرار دارد و با کمک آن مثل ..... دستگاه 64 گیگابایت و در نسخه پریمیوم با پوشش Saphire دو برابر شده و به...

چت آنلاین

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

هر دو نوع محصول و مدل می تواند تمام خواسته در این صنعت را تامین کند، تضمین ... به عنوان سه دستگاه آسیاب و عمل، و یا به عنوان دو مرحله از گیاه خرد کردن با خرد کردن...

چت آنلاین

دوچرخه ثابت ساخت چین | دوچرخه ثابت | دوچرخه ثابت چینی | خرید دوچرخه ...

دوچرخه ثابت ساخت چین. دوچرخه ثابت. >> دوچرخه ثابت چین. کشور چین هم همانند تایوان یکی از کشورهای شرقی آسیا می باشد که در زمینه طراحی و تولید تجهیزات ورزشی...

چت آنلاین

source مجموعة من الهان في جنوب الصين user هان گونئی چین اولکه سینده

17 آگوست 2018 ... تعداد الأعراق الصينية المختلفة في تايوان، موقع مشروع جوشوا للمجموعات الإثنيّة. ...... مقدس روم ایمپیراتورلوغو طرفلر آراسیندا برابر پرینسیپلرین تامین ...... Trajan's Column 113 AD user روم عسگر لری(سربازلاری) بیر قالانی ...... [1] user ژان دو دوکرت ({{lang-de|Jean Ducret}}) آلمان فۇتبولچو و یاریم مۆدافیه‌چی.

چت آنلاین

IRAN CPI

از اين گذشته دو اصلاح ديگر درباره شعارهای تظاهرات عيدفطر ١۳۵٧ و شمار مقامات به زندان افتاده ... دشمنان پيشين كه هركدام به نوبت از زير چرخ اسلام انقلابی به بيرون پرتاب شده بودند .... در شرايطی كه مداخله جويی شوروی دوبار (در ١۳٢۴ و نيز در ١۳۳٢ توسط ستون پنجم آن حزب ..... در برابر يك هجوم جدی بيگانه نيز شايد همان وضع پيش می آمد.

چت آنلاین

وژیه نمااگشیه

19 آوريل 2017 ... )اسپیدمستر(1 دستگاه دو رنگ 2 ورقی هایدلبرگ پشت و رو زن همزمان. 1 دستگاه چهار رنگ ... در برابر حرارت 240 درجه ســانتی گراد، بلیستر، افست رول، کارتن )مقاوم در مقابل. چسب( مخصوص PEو ... نماینده انحصاری مرکب دایهان کره از سال 1388. آدرس: دروازه ..... ستون آزاد . ...... 15 سال گذشته نباید بدهکار بانک باشد تا چرخ.

چت آنلاین

محتاط اژدهای خاورمیانه در چین - مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

24 آگوست 2010 ... عربستان سعودی و ایران، دو قدرت بزرگ خاورمیانه هستند که چین توجه ویژه. ای به آنها دارد. ..... ایجاد موازنه در برابر ایاالت متحده در عین تالش برای همکاری؛ ). 3. ( سرکوب ... اسرائیل. چوب الی چرخ تالش ..... هر دو طرف باید همکاری انرژی را یک ستون دانسته و ...... دستگاه. های. امنیت ملی چین عموماً ایران را کشوری باثبات در منطقه.

چت آنلاین

اطلاعات خودرو : سواری : نگین خودرو : رنو فلوئنس : رنو فلوئنس 2014 ...

بصورت جفت داخل جعبه هست (برای هر دو چرخ عقب) یعنی تک فروخته نمیشد. ..... بار اول صدا از سمت ستون راننده و با صورت تق تق عمدتا در حین حرکت و گذشتن از موانع .... بعد از جمع کردن قطعات و تحویل خودرو صدای فرمان ۱۰ برابر شده که ظاهرا تعمیرگاه بعد .... تعداد 10.6 میلیون دستگاه توسط شرکت های زیرمجموعه آن به فروش رسیده است.

چت آنلاین

وسایل و اموال موجود در آزمایشگاه حرکات اصلاحی وآسیب شناسی

422, ---, ---, ---, سنجش همسانی دو طرف لگن, Pelvic Stabilometer, تراز دوطرفه لگن 2 عدد, 21 ... 427, چین, 303143, 65, ثبت امواج صوتی ، عصبی عضله از طریق, EMG, دستگاه صوتی الکترومایوگراف 1, 26 ... سوئیس, 010051, 1403, اندازه گیری انحرافات ستون فقرات, SPINAL MOUSE, اسپاینال موس, 46 .... 5, چرخ کارسنج, Ergometer.

چت آنلاین

دانلود کتابچه راهنما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

فصل چهارم: معرفی دستگاه ها و تجهیزات ساخت واحدها در حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه ها. 209. ...... نام دستگاه به فارسی: دستگاه تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه. نام دستگاه به .... تفســیر کرنــش هــا و تنش هــای حاصلــه در یــک سیســتم تنــش دو بعدی)یعنــی ..... شرکت. تراشکاری قطعات فلزی. LEAD-WEWLLF1. تایوان. دستگاه فرز CNC.

چت آنلاین

اهواز، شوشتر، بهبهان، دزفول - ساها

دستگاه های پیشرفته در قالب هشت عنوان کتابچه با عنوان .... سازی های فرزندان با غیرت ايران زمین در برابر تجاوز خارجی ... با ورود به اهواز، شهر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم نموده و ...... Wetted Wall Absorption Column ..... ژاپن. جداسازی حالل. 09163440454. 4. شوشتر. Korea Tech. 206 Kr. کره جنوبی ...... تراش کاسه چرخ تراش.

چت آنلاین

عمارت قزاقخانه - هواپیمایی هما

6 ژانويه 2017 ... معادل 50 هزار صندلی است که بیش از دو برابر تمام. صندلی های ناوگان .... و مداد رنگی، خاک. و چرخ سفال و ابزارهای هنر جای آنها را گرفته اند و زبان ..... در دوسوی درگاه دو ستون. استوانه ای نقره ...... مداوم ژل آلوئه ورا سبب تنظیم دستگاه گوارش و هضم. هرچه بهتر غذا می .... بررسی. انجام شده در تايوان حاکی از آن است که دود عود با بروز.

چت آنلاین

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

4 مه 2017 ... ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 5±. 90. ﻠﻣﯿ. ﯽ. ﻣﺘﺮ .ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﻄﺮ ﻣﯿﻮه در راﺳﺘﺎي اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي (وﻗﺘﯽ ﺗﺎج ﻣﯿﻮه ... ﺎزﯿ. ﺗﻮﺳﻂ ﯾـﮏ دﺳـﺘﮕﺎه. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر. ﯿﭘ. ﺴﺘﻮﻧ. ﯽ. دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ. يا. (. Stinhoj 500L ... ﭼـﺮﺧ. ﺶ. ﯾ. ﮑﻨﻮاﺧـﺖ. ﻧـﺎزل. ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ. ﯾـ. ﮏ. ﻣﻮﺗـﻮر. اﻟﮑﺘﺮ. ﮑﯾ. ﯽ. 12. وﻟﺖ. DC ...... ﭼﯿﻦ وارد ﻣﯽ.

چت آنلاین

23 May • 26 May - Ammonitoreweb

اما شرکت هایی از هند، برزیل، تایوان و کره نیز حضور خواهند داشت. پیش بینی شما از تعداد ... از آنجا که تعداد غرفه داران عمالً دو برابر شده. به طور منطقی می توان .... ماشین ها می توانند چرخ های سنگ زنی با .O.D از 604 .... در بین تولیدکنندگان مراکز ماشینکاری عمودی با ستون ... مشتری دستگاه CNC از جمله Heidenhain ، Fanuc یا. Siemens...

چت آنلاین

ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟ ﻲ ﭼﺮﺧﺶ داﺧﻠ ﻲ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘ ﻲ ﻧﺴﺒﺖ

23 سپتامبر 2013 ... ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ. (. ﺳﻦ. :82/3. ± .... ﭼﺮﺧ. ﺎﻧﻨﺪه. داﺧﻠﻲ ﻳﺎ. ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮان ﺑﻴﺴﺒﺎﻟﻴﺴﺖ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﮔﺰارش. ﻛﺮده. اﻧﺪ. ). 3(. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. اﻳﻦ .... ﺑﺎﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻳﺴﺘ ... ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. در . ..... Taiwan. International Journal of Industrial Ergonomics 2009; 39(4), 596-600. 5.

چت آنلاین

دوربین دیجیتال کانن مدل Eos 80D EF S به همراه لنز 18-135 ... - Digikala

محدوده دقت حسگر: 20.0 مگاپیکسل و بیشتر; رزولوشن فیلم: Full HD; محدوده زوم: 6 تا 10 برابر بزرگنمایی; نوع حسگر: CMOS; قطع حسگر: Crop Frame; موقعیت یاب...

چت آنلاین

Loading Language Detector model ... done (0.795 s) fas pes

دو دستگاه قانون گذاری به نام‌های ولسی جرگه ( پارلمان ) و مشرانو جرگه ( مجلس سنا ) وجود دارد. ..... حجم فضای داخل ای‌تی‌وی ۴۸ متر مکعب و سه برابر بزرگتر از فضاپیماهای ..... ریو یک خودرو سواری، محصول شرکت کیا موتورز کره جنوبی است. fas pes ده سال، .... نتیجهٔ فعالیت طراح، مدل‌ها ی دقیقی از چرخ دنده‌های درگیر برای عملیات بعدی از قبیل...

چت آنلاین

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی ...

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. /8. 96. درﺻﺪ اﺳﺖ ..... ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮازي و ﻓﺎﺻﻠﻪ دو دورﺑﯿﻦ از ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. E. ﺑﺎﺷﺪ. ...... ﺑﺎﻻي آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮخ اﺷﺎره ﮐـﺮد، ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. روش .... ﻋﻤﻖ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ دورﺑـﯿﻦ ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ و ...... ﺗـﺎ. 2000. وات ﺑــﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ (ﻣــﺪل. TES 1333. ﺳــﺎﺧﺖ ﺷــﺮﮐﺖ. TES. ﺗﺎﯾﻮان) اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ...... اﻋﺪادي ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. دار. ﯽﻣ.

چت آنلاین

عراق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عراق در بخش جنوبی خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و .... سومری‌ها نخستین مردمانی بودند که چرخ را بکار گرفتند و دولت‌شهرها را به وجود آوردند. ..... به فاجعه بشری پیش می‌رفت سازمان ملل برنامه نفت در برابر غذا را به اجرا گذاشت. ...... سودان: دستگاه امنیت مخابرات ملی JAWM; سوئیس: سازمان اطلاعات سوئیس NDB...

چت آنلاین