تلفن همراه صفحه نمایش عرشه سه گانه برای کاشی

1 2 ۰۰:۰۰ بامداد ۱۵ آوریل خبر ها به سرعت به کاپیتان اسمیت - Apache

3 ۰۰۰۰ درجه سانتیگراد می‌باشد و این مقداری است که معمولاً گزارش می‌شود. .... 100 ۰ آن در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۶ به همراه به روز رسانی ۳ ویژوال استودیو ۲۰۱۵ عرضه شد. ...... 523 ۱۰ـ مسجد تاریخی روستای خسرو شیر جغتای به شماره ثبت ۲۰۹۳ ۱۱ـ امام زاده جغتای منسوب ... 531 10- نمایش آخرین موضوع ارسال در صفحه نخست تالار در نسخه انقلابی 3.1 ، ما شاهد...

چت آنلاین

آبگرمکن برقی - یابان، مرجع صنعت ساختمان

دارای یک سال گارانتی آزمون کار همراه… 208٬000 تومان. ناموجود. افزودن به ... آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل گرمای دو EW H2. دارای یک سال گارانتی آزمون کار همراه…

چت آنلاین

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

471 - منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست (چکیده) .... 524 - بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی (چکیده) ...... 1110 - طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای ...... 4093 - تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی (چکیده)

چت آنلاین

آبگرمکن برقی - یابان، مرجع صنعت ساختمان

دارای یک سال گارانتی آزمون کار همراه… 208٬000 تومان. ناموجود. افزودن به ... آبگرمکن برقی دیواری آزمون کار مدل گرمای دو EW H2. دارای یک سال گارانتی آزمون کار همراه…

چت آنلاین

coursera-ddp-shiny/fa_50k.txt at master · spujadas/coursera-ddp ...

چهار 4636. بيام 4633. موفق 4632. میخوام 4630. ديده 4625. تلفن 4620. کنترل 4602 .... همراه 3303. دي 3302. انتظار 3297. کمکت 3293. حرومزاده 3292. حاضر 3291 ... نمايش 3004 ...... عرشه 331. بيسبال 330. پريد 330. فلوريدا 330. your 330. for 330. جوريه 330 ..... گانه 264. توبي 264. بفرمائيد 264. وقتمون 263. موردي 263. آزمایش 263.

چت آنلاین

طاق ، ماهنامه شماره 37 و 38(خرداد-تير 89) - سازمان نظام مهندسی ساختمان ...

و ديگر مسئوالن سه گانه دوخته است كاري برخالف مصالح ملي و در نزد خدا و مردم ناپسنديده است. ..... مقررات ملي نقشه برداري و ترافیك همراه با مقررات ملي سایر رشته هاي مربوط به ...... س ازي و نظارت مستمر در كیفیت ساخت آنها اقدام نموده و در صورت مشاهده هر ...... و تحتانی بین بال تیر و ستون، منتقل شده و سپس از طریق این دو صفحه و توسط.

چت آنلاین

طرح توسعه بازار فناوري ) لیزینگ محصوالت شرکت ها ی دانش بنیان

های سه گانه مذکور در بند )ج( این ماده که در محصول ...... حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غیربرقي، وسایل برقي به استثنای ...... شده را در این صفحه مشاهده نمای. ند. .8 ...... سرامیک. های پیشرفته مکانی. کی. 10. تولید سرامیک. های ساینده، مقاوم به ضربه و ابزارهای برش ...... وسایل نقلیه هوایی روی عرشه ناو هواپیمابر و.

چت آنلاین

طرح تشکیل وزارتخانه های انرژی و محیط زیست - افکار

10 جولای 2018 ... روزنامه اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی 12 صفحه 1000 تومان سال هفتم شماره 2250 سه ... در نظر گرفت که ارز دولتی دریافت کرده اند تا وارد سامانه 124 شده و قیمت کاالهای خود را که برای ...... جدیـد بانکی بـار دیگـر در انتظـار اپراتورهـای تلفن همراه اسـت. ..... تفاوت میان این دو ترکیب محدود به ورودی های عرشه ۱0 فوت و ۱۱ اینچی.

چت آنلاین

اقتصاد کدام کشورها با فناوری گره خورد؟

10 جولای 2017 ... صفحه 2 | شماره 13 | تیر 96. MEHR ... مشاهده سه بعدی بافت بدن/ بیوپسی مجازی می شود. 51. نخستین جت شخصی .... نفـوذ مشـترکان فعـال تلفـن همـراه کشـور، 104.14 درصـد. اعــام شــده ...... گانــه، هشــت گانــه خواهنــد شــد. ...... کنتــرل آنهــا در جهــان از یــک عرشــه مرکــزی صــورت مــی .... سـرامیک کربنی اسـتفاده کـرده اند.

چت آنلاین

دانلود فایل PDF این شماره - فصلنامه مطالعات تاریخی

و شماره صفحه و براي مقاالت عنوان كتاب 5- در تكرار منابع فوق، براي كتابها، تنها ... مشاهده كرد كه در آن به روشن ترين شكل بر حاكميت ايران بر بحرين تأكيد شده بود. ..... و اعتراض شديد ايران به قرارداد كمپانی هند شرقی با بحرين در 67سعودی ها همراه بود ...... 25- نقی طبرسا، جزاير سه گانه ايرانی در خليج فارس: پژوهشی تاريخی- حقوقی، تهران،...

چت آنلاین

شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

3. سال هفتم. شماره بیست و هفت. خرداد 1396/ ژوئن 2017. به نام یگانه خالق هستی ... برای چاپ دیجیتال کاشی های سرامیکی ETP فناوری ..... 119 صفحه 24( بود؛ کارخانه ای ..... and customize it with covering materials, furnishings and .... و با هدف دو گانه فراهم آوردنِ ...... شرایط تحویل بر عرشه کشتی به دالر 1.02 میلیارد دالر در سه ماهه.

چت آنلاین

سکوی قهرمانی - منطقه 10 عملیات انتقال گاز

13 ا کتبر 2018 ... نشریه کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 894. نشریه کارکنان ..... میدان Fپایان عملیات بارگیری عرشه سکوی ۱۸. فروزان .... آزاد قشم و نیز مدیران طرح های پنج گانه پتروشیمی این. منطقه که ... شناور، حتی خواب آسانی را هم برایتان به همراه ندارد و اگر خوش ... زیر نظر اپراتور است و کنترل چاه ها و مانیتور را باید هر دو ساعت.

چت آنلاین

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

471 - منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست (چکیده) .... 524 - بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی (چکیده) ...... 1110 - طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای ...... 4093 - تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی (چکیده)

چت آنلاین

تحول وسایل ارتباطی در سال های 2010-2011 و آینده نگری آن (با تأکید

دوره 22، شماره 3، پاییز 2011، صفحه 277-286. مشاهده مقاله; | اصل مقاله ... A comparative study of digestive tract mycoflora of broilers with layers. دوره 5، شماره 1، بهار...

چت آنلاین

سود سهام عدالت در یک ماه معادل خرید ۲ نان سنگک است - روزنامه اقتصاد پویا

13 مارس 2017 ... 14 جمادی الثانی 1438 13 مارس 2017 سال سیزدهم شماره 3521 امارات 2 درهم افغانستان 5 ... .EGHTESADPOOYA . صفحه 7. صفحه 2. صفحه 3. صفحه 3 ...... به همراه کشــاوزی موفق به دریافت ... اســتانداردهای 81 گانه جدید تولید .... صنايع كاشي و سراميك سينا ...... به گزارش ایسنا، عرشه 19B با وزن 1640.

چت آنلاین

اموزش اتصال موبایل به تلویزیون با WiFi - فایل مارکت

4 مارس 2018 ... با کمک چند روش ساده می توان صفحه نمایشی موبایل خود را به تلویزیون متصل ... این موبایل های هوشمند به هنگامی که هر دو دستگاه به یک روتر اینترنت...

چت آنلاین

کتابچه مقالات و کارگاه های آموزشی - دبیرخانه دایمی فن آوری های نوین ...

صفحه آرایی: سیمای هنر شرق ... و در ایــن راســتا، بــه دنبــال برگــزاری ســه همایــش موفــق فن آوری هــای نویــن ... برنامه ریــزی، امــکان تکــرار، تصحیــح و ایجــاد تنــوع، بــه همــراه سیســتمی ... تــا توانمنــدی واحدهــا و بنگاه هــای مختلــف تولیــدی بــه معــرض نمایــش گذاشــته ...... هدف: آشنایی با الزامات طراحی و اجرایی سقف مرکب عرشه بتنی.

چت آنلاین

فرهنگ در رسانه - بولتن نیوز

4 ا کتبر 2015 ... چه اینکه فرهنگ و رسانه دو روی یک سکه بوده و اصلاً نمی‌توان دم از کار رسانه ای ... سعی کرده‌ایم تا از این به بعد و در قالب صفحه«فرهنگ در رسانه»به بازخوانی و ... یازدهم مهر و همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی ساعت 22 به نمایش درمی‌آید. ..... به تازگي طي رقابت دو استندآپ كمدي، كه مردم از طريق سامانه‌هاي تلفن همراه به كمدين مورد...

چت آنلاین

آگهی‌ها و نیازمندی‌های اتومبیل - خرید و فروش اتومبیل - مزدا 3 (90 به بالا)

هر روز هزاران مورد آگهی اتومبیل، خرید و فروش اتومبیل، مزدا 3 صفر در نیازمندی های ... سراتواتومات استثنایی مدل95 , کارکرد33هزار سربی متالیک , مانیتور،دوربین ...... رند همراه * , مرکز خرید و فروش , سیم کارت ( همراه اول ) , نقد و اقساط - بدون ضامن , تسهیلات … ...... رفع نم حمام و توالت , کاشی ، سرامیک ، گچکاری , لوله کشی آب و فاضلاب...

چت آنلاین

درخواست کالای ناموجود و اخذ پیش فاکتور - یابان، مرجع صنعت ساختمان

یابان مرجع و بازار خرید و فروش آنلاین محصولات صنعت ساختمان، دکوراسیون، تاسیسات، مصالح ساختمانی، ابزار و ماشین آلات می باشد. تلفن تماس : 95118512 - 021.

چت آنلاین

فرهنگ لغت سوئدی به فارسی جلد 3 - معارف گیاهی - قائمیه

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه ..... ردیف چراغ های جلو صحنه نمایش ومانند ان, سرازیرشدن, خزیدن, صعود کردن, بالا ...... تخته یا صفحه ء پشت هرچیزی, تخته ء پشت قاب عکس وغیره. ...... سنگ شنی نرمی که با ان عرشه کشتی را میشویند, سنگ طلسم. ...... اجر کاشی, سفال, با اجر کاشی فرش کردن. ...... بطور سه برابر, سه گانه, سه لا.

چت آنلاین

نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم هجری - حضرت حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گ

ﺗﻠﻔﻦ: 88772529 ; ﻓﺎ ﻛﺲ: 88791652. ﺧﻄ ﺎط روي ﺟﻠﺪ: ...... Ç 3 ﻛﻞ ﻛﺘﺎب, ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ وﻳﺮاﺳﺘﺎري ﺻﻮري از ﺣﻴﺚ ﻋﻼÄﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي. ﺳﺠﺎوﻧﺪي ... Ç ë رواﻳﺎت و ﻋﺒﺎرات ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻗﺒÂ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد, ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺄﺧﺬ آﻧﻬﺎ. و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ..... ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﻳﺐﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان, ﻛﺎﺷﻤﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺮدوس ﻧﻴﺰ ...... ﺣﻀﺮت را در ﺧﻮاب دﻳﺪه ﺑﻮدم اﻳﺸﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم و دﻳﮕﺮ ﺷﻜ ﻲ در ﺣﻘ ﺎﻧﻴ ﺖ. اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻲ...

چت آنلاین

املاک - مصالح ساختمانی - نیازمندیهای شهر24

امکان نمایش آدرس برروی نقشه, %0 15 ساعت ... تولید کننده گل میخ, میخ وچاشنی, اجرای سقف عرشه فولادی با بالاترین کیفیت ... بلوک سبک سه جداره ... صفحه 1 از 9.

چت آنلاین

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

30, طراحى سيستم توليد سه گانه براى يك ساختمان سبز نمونه در شهر تهران ..... و کرچمر و بازتاب آن در ادبیات نمایشی, محمد رضا تهرانی پور, دانشکده هنر, نمايش ...... 497, لوگو متحرک در ارتباطات بازاریابی تلفن همراه: نقش جهات حرکت و مسیر لوگو ... 522, مدل سازی آب شیرین کن چند مرحله ای حرارتی با به کارگیری مبدل حرارتی صفحه ای...

چت آنلاین

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 370 - ارتش

ﻃـﺮﺍﺣـﻰ ﻭ ﺻـﻔﺤـﻪ ﺁﺭﺍﻳﻰ: ﺣﺮﻭﻓـﭽﻴﻨﻰ ﺭﺍﻳــﺎﻧــﻪ ﺍﻯ: .... ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ.» ﺻﻒ/ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ/ ﺷﻤﺎﺭﻩ 370 / ﻣﻬﺮ 1390 6 ...... ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ، ﺟﺎﺩﻩ ﻛﺎﺷﻲ ﭘﻮﺭ ﺭﺍ. ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ... ﺧــﻮﺩﺭﻭ، ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺗــﻮپ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳــﻪ ﻓﺮﻭﻧﺪ. ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﺩﻭ ... ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ...... ﺑﺮﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎ، ﺁﻣﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻩ ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﻛﺮﺩ ..... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻭ. ﺗﻴﺮﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻋﺮﺷﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ.

چت آنلاین

ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﻃﺒﻘﻪ CPC,Rev.2 ﺑﺮ اﺳﺎس

و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ. ﻫﺎ. ي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ. ﺷﻮ .د. •. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻣﺤﻮري ﻣﺤﺼﻮﻻت. (. CPC. ) ..... ﺳﻪ رﻗﻢ اوﻝ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ. ) ، ﻃﺒﻘﻪ. (. ﭼﻬﺎر. رﻗﻢ اوﻝ. ) و زﯾﺮﻃﺒﻘﻪ. (. ﺗﻤﺎم رﻗﻢ. ﻫﺎ. ي ﭘﻨﺞ. ﮔﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ. ) ... اﺟﺘﻨﺎﺏ از اﺷﺘﺒﺎه آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره. ﻫﺎ ...... ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. وﮐﺪﮔﺬاري ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي،. ICGS. ﻫﻤﺮاه. BTN. –. ﺳﺎﻝ. 1365. -. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ...... ﺑﻠﻮک ﻓﺮﺵ، آﺟﺮ، ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم از ﺷﯿﺸﻪ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺒﯽ، از اﻧﻮاﻉ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در.

چت آنلاین

چسب و آب بند - فروشگاه آنلاین ساختینه|فروش عمده محصولات ...

چسب کاشی پودری مخلوطی از مواد سیمانی به همراه افزودنی‌های پلیمری و تقویت کننده چسبندگی و پرکننده‌های معدنی می‌باشد و تنها با افزودن آب آماده مصرف می‌گردد.

چت آنلاین

تعادل بازار ارز به زیان فعاالن اقتصادی - روزنامه شروع

16 ژانويه 2018 ... صفحه 2. صفحه 2. سوء مدیریت خود را در پوشش. » اعتماد به مردم« توجیه نکنیم ... حدود دو ماه از اجرايی ش دن طرح تغيير در تعرفه های اينترنت ثابت. می گذرد و .... عرشه شناور وجود داشته باشد. ..... دارد، در حال حاضر نيازمند نمايش وحدت و انس جام ...... خواسته الزام به تنظیم سند رسمی يك خط تلفن همراه و خسارت قانونی مطرح.

چت آنلاین

پروژه اداری تجاری الهیه | شرکت آبادانی و مسکن الهیه خراسان

کف سرامیک. – سرویس بهداشتی و ... محل احداث در قطعه سه نبش واقع در حاشیه بلوار الهیه ... مي توانيد پلانهاي مجتمع تجاری اداری الهیه را از اين قسمت دانلود و مشاهده کنيد.

چت آنلاین

طرح توسعه بازار فناوري ) لیزینگ محصوالت شرکت ها ی دانش بنیان

های سه گانه مذکور در بند )ج( این ماده که در محصول ...... حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگي اعم از برقي و غیربرقي، وسایل برقي به استثنای ...... شده را در این صفحه مشاهده نمای. ند. .8 ...... سرامیک. های پیشرفته مکانی. کی. 10. تولید سرامیک. های ساینده، مقاوم به ضربه و ابزارهای برش ...... وسایل نقلیه هوایی روی عرشه ناو هواپیمابر و.

چت آنلاین

3 هزار میلیارد بودجه 3 هزار میلیارد بدهی - روزنامه اصفهان زیبا

2 سپتامبر 2018 ... پوسترهای سینمایی از گنجینه شخصی زاون قوکاسیان به نمایش درآمدند .... می دانیــم که ویدئــو را همراه با شــیطنت هایی منتشــر ... 3-رای شــماره 97/05/20-139760302019000230 آقای ســید کاظم قریشی ..... خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 413 دفتر 284 و مالحظه و محرز گردیده است. ...... به همین دلیل مسیر تردد از عرشه های.

چت آنلاین

پرونده ای درباره آرمان های اجتماعی

شهریور 1394 شماره اول. 3. 57. جنــگ در جهان امروزی مختصاتی جدیــد پیدا کرده و از ... گفت و گو با حمید پور آذری/ با سلیقه مخاطب همراه نمی شوم. 74 ... احســان قلم چی آتلیــه طراحــی و صفحه آرایــی: ..... ســویه دیگر مصرف گرایی نمایشــی، دل مشغولی .... آقای دکتر کاظمی به بی ثباتی اقتصادی و پیامدهای چند گانه آن در زندگی محمد مالجو:.

چت آنلاین

کلید - پریز - پیام ساختمان

پریز برای اتصال ایمن دو یا سه شاخه وسیله یا کابل برق به مدار جریان استفاده می شود. ... یا خدمات خود را در اینجا در کمتر از 3 دقیقه ثبت کنید نمایش بلافاصله بعداز ثبت .... وسایل الکترونیکی همراه خود مانند موبایل و لپ تاپ را دارید به مشکل بربخورید. ... سیستم است که 110 ولت می باشد و همچنین تعداد خانه های پریز که سه گانه است.

چت آنلاین

undefined Index of Contents 4۳۷ هزار روستا تا پایان دولت دوازدهم ...

به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري، روز سه شنبه (17 مهرماه) در پنجمين همايش روز ملي .... اطلاعيه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي پايان عمليات بارگيري عرشه سکوي F18 ...... از طريق عقد يك قرارداد، نرم افزاري طراحي شد كه روي تلفن همراه مشاور نصب مي شود. ..... در اين بخش دستگاه هاي پزشکي و مانيتور (صفحه نمايش) قلبي، فشار سنج،...

چت آنلاین

گزینه هایکنکور روی میز مجلس - روزنامه کیمیای وطن

کاربردهای گوشی همراه. در طول زمان. |صفحه 11. از بین 201 شرکت و در سال 201۷ .... امروز سه شنبه 21 آذرماه 1396 - سال سوم - شماره 595 روزنامه .... محــور از محورهــای هشــت گانه ارزیابــی ... بــرای دریافــت وام بــه افــراد باقیمانــده نمی رســد و کار بــه ..... تولیدشــده بــرای تولیــد عرشــه فــوالدی از ...... کاشــی در بدنــه و کابینــت mdf ، حمــام در.

چت آنلاین

امروز روز رقابت و انتقام نیست دولت در صف مقدم ... - حقوقی و امور مجلس

9 سپتامبر 2018 ... صفحه 5. مصرف گرایي. عامل رونق یا. رکود اقتصادي؟ گزارش. صفحه 7. گذري .... 2ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 18 ﺷﻬﺮﻳﻮر 1397ـ 28 ذي اﻟﺤﺠﻪ 1439ـ 9 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2018ـ ﺳﺎل ﻧﻮدوﺳﻮم ﺷﻤﺎره ..... و ﺧﺒﺮﮔﺰاري رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ... اﺷﺘﺒﺎه 30 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 3 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ...... اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺰﻳﺪه اى از ﻛﺎرﻫﺎى اﺳﺘﻮدﻳﻮ اﻃﻠﺲ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰ ﮔﺬارد.

چت آنلاین